Hayat Sigortası

Hayat Sigortası HEMEN TEKLİF AL

HAYAT SİGORTASI NEDİR ?

 

Hayat Sigortası ile temel olarak ecelen veya kaza ile olması fark etmeksizin her türlü vefat durumunda önceden belirlenen sigorta bedelinin lehtara ödenmesini teminat altına alan bir sigortadır.Seçeceğiniz plana göre bir kaza yada hastalık sonucunda, tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda da sizin veya sevdiklerinizin yaşam standartlarınızı koruyarak devam ettirmenizi sağlayan düşük maliyetli ve kapsamlı koruma sağlar.

 

 

İhtiyaçlarınıza göre farklılaştırılarak hazırlanmış 4 ayrı plandan birini tercih edebileceğiniz gibi, tamamen kendinizin seçeceği ve ek seçenekleri de değerlendirerek aşağıdaki teminatlardan oluşan size özel bir plan da oluşturabilirsiniz.

 

TEMİNAT DETAYLARI NELERDİR ?

Teminatlar

Temel Koruma Planı

Aile Koruma Planı

Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma Planı

Kanser Koruma Planı

Vefat Teminatı

Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı

 

 

 

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

 

Hastalık Sonucu

 

Sürekli Sakatlık Teminatı

 

 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

 

 

Hastane Yatış Teminatı

 

 

 

Kritik Hastalıklar Teminatı

 

 

 

 

 

 

Vefat Teminatı

 

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

 

 

Sigortalının sigorta süresi içinde  kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı vefat teminatına ek olarak  poliçede belirtilmiş lehdara ödenir.

 

 

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

 

 

Sigortalının sigorta süresi içinde,bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenir.

 

 

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

 

 

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

 

 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

 

 

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

 

 

Hastane Yatış Teminatı

 

 

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.Özellikle hastanede  yattığı sürede çalışamadığı için maddi kaybı olacak  sigortalılar için çok önelmli bir teminatdır.

 

 

Kritik Hastalıklar Teminatı

 

 

Sigortalının, sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 

 

Kanser Teminatı

 

 

Sigortalının, sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfositik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığına yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 

 

Ankaranın köklü sigorta firmalarından olan Erkyıl Sigorta, 2007 yılından beri sizlerin yanında. En güvenilir sigorta şirketlerinin yetkili acentesi olarak sizlere doğru karar vermenizde yarımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

 

Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hayat sigortaları dünyanın her yerinde geçerlidir

Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

Hayat sigortası tazminat ödemesi yapılırken hesaplanacak olan Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi aşağıdaki gibidir.

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 130.000 YTL için

%1

%10

Sonra gelen 280.000 YTL için

%3

%15

Sonra gelen 600.000 YTL için

%5

%20

Sonra gelen 1.200.000 YTL için

%7

%25

Hayat sigortasında lehtar olarak mirasçı olmayan üçüncü bir şahıs gösterilmiş ise lehtara ödenecek tazminat ivazsız iktisap olarak vergiye tabi olacaktır.

Hayat sigorta poliçesi yaptıran kişinin vefat etmesi sonucu mirasçılarına yapılacak olan tazminat ödemeleri, terekeye dahil edilerek Veraset ve İntikal Vergisi hesaplaması yapılır?

Hayat Sigortası Primi   yaş, cinsiyet, meslek  ve  teminat tutarına göre hesaplanmaktadır.

Hayat sigortasının en büyük avantajı vefat etmeniz durumunda geride bırakacağınız ailenizi açıkta bırakmadığınız ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilene kadar maddi bir destek bırakmanın vicdani rahatlığı olacaktır.

 

Hayat sigortasının bir diğer avantajı ise hayat sigortası yaptırırken içinde kanser ve kritik hastalıklar teminatı alınması durumunda vefat  olmadan tazminat alınarak alınan bu parayı kendi tedaviniz için kullanabilirsiniz.

 

Bunların dışında Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.

Poliçeyi yenileme avantajı: Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma ile Kanser Koruma ve Kritik Hastalıklar teminatının olduğu Esnek Planları için poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise 10 yıl boyunca herhangi bir risk değerlendirmesine maruz kalmaksızın poliçelinizi yenileyebilirsiniz.

Geniş sigortalılık süresi: 18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir. Sigortalı dilerse poliçeyi 75 yaşına kadar almaya devam edebilir.

Hayat sigortasu Primlerinizi peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık 4 veya 8 eşit taksit halinde de ödeyebilirsiniz.

Ayrıca; teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD veya EURO'ya endeksli olarak seçilebilirsiniz.