Geri Ödeyen Hayat Sigortası | Erkyıl Sigorta | Sigorta Acentesi | Ankara Sigortacı

Geri Ödeyen Hayat Sigortası Nedir ?

 

Klasik sigorta anlayışında önceden belirlenen süre ve teminatlar için pirim ödeyerek bir sigorta yaptırılır ve süre sonuna kadar risk gerçekleşir ise tazminat ödemesi yapılır, risk gerçekleşmez ise poliçe sona erer ve ödenen primer sigorta şirketinde kalır.

Geri ödeyen hayat sigortasında  ise belirlenen süre sonunda risk gerçekleşmez ise ödediğiniz pirimler USD olarak kuruşu kuruşuna iade edilmektedir.

 

Örnek verecek olursak;

Kişi ailesine 100.000 USD tazminat ödeyecek 12 yıllık geri ödeyen yaşam sigortası alıyor.

Bunun için aylık 100 USD prim ödemeye başlıyor. Sigortanın ilk 100 USD priminin ödenmesinden sonra  kişinin vefat etmesi durumunda  ailesine 100.000 USD tazminat ödenir.

12 Yıllık poliçe süresi bitip vefat gerçekleşmemesi durumunda kişi 12 yıl boyunca ödediği primlerin toplamı olan 14.400 USD ‘yi kesintisiz olarak iade alır.

Bu pirim iadeli hayat sigortası için ödenen aylık primler vergi matrahından da düşülebilmektedir.

Erkyıl Sigorta ile sigorta süresi boyunca sevdiklerinizi güvence altına alın.

 

Özellikleri:

 

Poliçe en az 12 yıl en fazla 20 yıllık düzenlenebilir.

Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır.

Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, riskin gerçekleşmemesi durumunda ödenen primler iade edilir.

Primler yaşa ve teminata göre belirlenir.

18-58 yaş arasındaki herkes sigorta yaptırabilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sözleşme USD düzenlenir.

Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

 

 

Hakkımızda

Geri Ödeyen Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

18-63 yaşları arasındayki herkes Geri Ödeyen Hayat Sigortası'ndan yararlanabilir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım