Hayat Sigortası | Erkyıl Sigorta | Sigorta Acentesi | Ankara Sigortacı

Hayat Sigortası Nedir ?

 

Hayat Sigortası ile temel olarak ecelen veya kaza ile olması fark etmeksizin her türlü vefat durumunda önceden belirlenen sigorta bedelinin lehtara ödenmesini teminat altına alan bir sigortadır.Seçeceğiniz plana göre bir kaza yada hastalık sonucunda, tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda da sizin veya sevdiklerinizin yaşam standartlarınızı koruyarak devam ettirmenizi sağlayan düşük maliyetli ve kapsamlı koruma sağlar.

İhtiyaçlarınıza göre farklılaştırılarak hazırlanmış 4 ayrı plandan birini tercih edebileceğiniz gibi, tamamen kendinizin seçeceği ve ek seçenekleri de değerlendirerek aşağıdaki teminatlardan oluşan size özel bir plan da oluşturabilirsiniz.

 

TEMİNAT DETAYLARI NELERDİR ?

Teminatlar Temel Koruma Planı Aile Koruma Planı Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma Planı Kanser Koruma Planı

Vefat Teminatı

Var Var Var Var

Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı

    Var  

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Var Var Var  

Hastalık Sonucu

Var Var Var  

Sürekli Sakatlık Teminatı

  Var Var  

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

  Var Var  

Hastane Yatış Teminatı

    Var  

Kritik Hastalıklar Teminatı

      Var

 

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde  kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı vefat teminatına ek olarak  poliçede belirtilmiş lehdara ödenir.

 

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde,bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenir.

 

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

 

Hastane Yatış Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.Özellikle hastanede  yattığı sürede çalışamadığı için maddi kaybı olacak  sigortalılar için çok önelmli bir teminatdır.

 

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 

Kanser Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfositik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığına yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Ankaranın köklü sigorta firmalarından olan Erkyıl Sigorta, 2007 yılından beri sizlerin yanında. En güvenilir sigorta şirketlerinin yetkili acentesi olarak sizlere doğru karar vermenizde yarımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım