Özel Sağlık Sigortası | Erkyıl Sigorta | Sigorta Acentesi | Ankara Sigortacı

Özel Sağlık Sigortası Nedir ?

 

Sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu tedavi gerektiren durumlarda kendi tercih edeceğiniz seçkin özel sağlık kurumlarında her türlü tanı ve tedavi işlemleriniz ile ilgili masrafları karşılayan size mali kaygılardan uzak bir şekilde hekim seçme özgürlüğü sunan bir sigorta çeşididir.

Özel sağlık sigorta poliçesinde alınabilecek bazı teminatlar;

 • Yatarak Tedavi Teminatı (Hastalık veya Ameliyat sebebi ile )
 • Ayakta Tedavi Teminatı (muayene, ilaç, radyoloji, ileri tanı yöntemleri, laboratuvar tetkikleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri)
 • Doğum ve doğum ile ilgili rutin kontroller ( Çeşitli bekleme süreleri ile)
 • Check-up teminatı
 • Süit oda hizmeti
Hakkımızda

Özel Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık sigorta poliçelerinde bahsi geçen tıbbı malzemeler; vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemelerdir.

Nazal Septum Deviasyonu ve Konka Hastalıkları ile ilgili giderler, kesintisiz 3 tam poliçe yılını tamamlamış ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanmış sigortalılar için karşılanır.

Sağlık Hizmet Tarifesine göre 150 birimden küçük olan cerrahi işlemler ve bir cilt kesisi yapılarak uygulanan tedaviler ile cilt kesilerine müdahale, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama, kriyo ve elektrokoter işlemleri ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi işlemlerine, yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, Küçük Cerrahi müdahale denir.

Sigorta şirketinin kişi sigorta yaptırmaya devam etmek istediği müddetçe sigortalıda çıkacak bütün hastalıkları kabul edip bu hastalıklara sürpirim uygulamadan veya teminattan çıkartmadan ömür boyu yapmayı taahhüt etmesine ömür boyu yenileme garantisi denir.

Sağlık sigortası yaptırırken bazı noktalara dikkat etmek seçiminizi kolaylaştırabilir. 

 • Hangi aile bireyleri Sağlık Sigortasına dâhil edilecek (Aile olarak yapılması durumunda aile indirim, kazanılarak poliçe daha uygun fiyata yaptırılabilir)
 • Sadece yatarak plan mı yoksa  “ayakta + yatarak” bir plan mı seçilecek. Doğum teminatı eklenilecek mi?
 • Hangi hastalıklarda Bekleme süreleri olduğu hangi hastalıkların istisna olduğu konusu
 • Tercih ettiğiniz plandaki Anlaşmalı Hastaneler nelerdir? gibi sorulara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Evet ,bebeğinizi tek başına özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Sağlık Sigortası
TSS ürününde anlaşmalı kullanılabilecek hastaneler devletin anlaşmalı olduğu kurumlar ile sınırlıdır.   Özel Sağlık sigortasınında  devletle anlaşması olsun olmasın istenilen hastane veya özel muayenehane hekimi gidilebilir
TSS den faydalanabilmek için  SGK LI veya bağımlısı olmak  gerekir    

Özel sağlık sigortasında  herhangi bir sosyal güvence sahibi olunması gerekmez.

TSS hastane tarafından devletin ödediği ücretin üzerinde hastadan talep edilen farkları öder     Özel Sağlık sigortası çıkan masrafların tamamını karşılar

 

Sağlık sigortaları ve Tamamlayıcı sağlık sigotartalarında  estetik cerrahi, kozmetik ve diyetisyen gibi tedaviler poliçe kapsamında değerlendirilmemektedir. Fakat Özel Sağlık Sigortasında kanser sebebi ile memenin alınması durumunda yapılan meme estetiği teminata dahildir.

Sağlık sigorta poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Yatarak Tedavi Giderleri

Ayakta Tedavi Giderleri

Fizik Tedavi Giderleri, Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigortanız tarafından karşılanır.

Özel Sağlık Sigortalarında Poliçe başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan risklerin (hastalık/rahatsızlıkların) Sigortacı’nın değerlendirmesi sonucunda poliçe kapsamı dışında bırakılmasına istisna denir.

Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki tür ana tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabilir, kullanılabilir. Fakat ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınır.

Talep edilmesi durumunda doğum ve gebelik ile ilgili rutin kontroller teminatı ek teminat olarak ilave edilir.

Özel Sağlık Sigortasından 65 yaşın alındaki herkes faydalanabilir.

Sigortalıların özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalıların zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Maddi kaygı yaşamadan

 • Dünyanın her yerinde tedavi görme imkânı sağlar
 • Hekim seçme özgürlüğü sunar

Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış  bir sigorta ürünüdür.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım