Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası HEMEN TEKLİF AL

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SSK’lılar ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için yapılan ve sigortalıların anlaşmalı

özel hastanelerde göreceği yatarak veya ayakta tedaviler sonrasında kişiye yansıtılacak olan ilave ücretleri karşılayan

sigorta türüdür.

 

Bu poliçeye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık güvencesi olan 0-55 yaş arasındaki herkes sahip olabilir

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Ne Amaçlanmaktadır?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın amacı sigortalılarının anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ekstra fark ücreti ödemeden

kaliteli ve hızlı hizmet almasını sağlamaktır

 

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Kullanılır?

 

Özel hastaneler verdikleri sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ve hastaneye

ödenen sağlık hizmet bedelinin iki katına kadar bir ücreti de hastadan alabilmektedirler. Örnekle açıklayacak olursak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alınan tedavi hizmeti için hastaneye 100 TL ödüyorsa sağlık kurumuda hastadan

SGK’nın ödediği bedelin iki katı yani 200 TL ye kadar bir ücret talep edebilir. Bu fark tutarları yapılan tedaviye göre ciddi

rakamlar tutabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastanelerde sigortalılar için çıkan bu fark ücretlerini

sigortalısına yansıtmadan hastaneye ödemekte ve böylelikle sigortalıya herhangi bir ek ödeme yapmadan tedavisini

tamamlayabilme imkânı sunulmaktadır.

 

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

 

Ayakta tedavi giderler

Yatarak tedavi giderleri giderlerinin yanında

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum ve doğum ile ilgili rutin kontrol giderlerinde kapsamaktadır.

 

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta tedavi teminatları nelerdir?

 

Hastane başvurarak teşhis ve tedavisinin yapılabilmesi için uygulanan, hastanede yatmayı gerektirmeyen aşağıda

belirtilen durumlar ayakta tedavi teminatlarıdır.

 

  • Doktor muayene
  • Laboratuvar hizmetleri
  • Fizik tedavi giderleri
  • İleri tanı yöntemleri
  • Görüntüleme ve tanı yöntemleri

 

 

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak tedavi teminatları nelerdir?

 

Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan ameliyatlı veya ameliyatsız olarak

hastanede yapılan Cerrahi ve dâhili yatışlar

  • Yoğun bakım
  • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
  • Koroner anjiyografi
  • Küçük müdahale giderleri
  • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi gideri

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları ile ilgili   sitemizdeki  canlı destek modülü üzerinden veya    (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak  bilgi alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan herkes Tamamlayıcı sağlık Sigortası yaptırabilir.

Türkiye de çalışan ve SGK’dan faydalanabilen yabancı uyruklu kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından da faydalanabilir.

Çalıştığınız iş yerinden kendi isteğiniz üzere ayrılmanız durumunda, SGK’nız belli bir süre devam eder. SGK’nızın devam etme süresi ise SGK’ya ödediğiniz primlerin gün sayısına göre değişiklik gösterir..

Çalıştığınız işten çıkarılmanız durumunda, işsizlik maaşı aldığınız süre boyunca SGK’nız aktif olacaktır

Bağ-Kur borcunuz olduğunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını da kullanamazsınız. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçenize aile bireyleriniz dâhil ettiğiniz takdirde %5-10 arasında aile indirimi kazanabilirsiniz.

Bebeğiniz 15 günlük olduğunda sigortanıza eklettirebilirsiniz.

Hayır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece anlaşalı kurumlarda geçerlidir.

Sigortalı hastaneye gittiğinde, bankodaki görevliye kimlik numarasını vermesi provizyon işlemleri için yeterlidir. Ayakta tedavi farkları için hastane sistem üzerinden hemen provizyon alınır. Fakat planlı yatışlarda, 1 gün öncesinden provizyon alınması uygundur

İlaç harcamaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı dışındadır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmayan kurumlarda geçerli değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, tüm Türkiye’deki anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

Evet karşılar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırken doğum teminatının eklemesi durumunda gebelik ile ilgili rutin kontroller ve doğum masrafları sigorta kapsamında karşılanır. Doğum teminatı eklenmiş Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teklifi için (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primleri yaş, cinsiyet ve ikamet ettiğiniz şehire göre belirlenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları ile ilgili   sitemizdeki  canlı destek modülü üzerinden veya    (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak  bilgi alabilirsiniz

Göz muayenesi ve SGK'nın onayladığı göz ameliyatları Tamamlayıcı  Sağlık Sigortası kapsam içindedir. Gözlük, cam, çerçeve, lens masrafları poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve  bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Sağlık sigorta poliçelerinin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

SGK kapsamında  ayakta tedavilerde  ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.

0- 55 yaş arasında SGK’lı ve SGK’lıdan yararlanan eş ve çocukları için poliçe yapılabilmektedir.

TSS‘nin amacı sosyal güvenceye sahip genel sağlık sigortalılarının SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında  olduğu tedavilerinde SGK’nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarın üzerine kalan kısmını tamamlayıp , aradaki ücret farkını ödeyerek  sigortalıların üzerindeki bu bu yükü kaldırmaktır.

 

Örneğin; özel sağlık kuruluşunun 1000 TL talep ettiği bir tıbbi müdahalenin 500 TL’sini SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşıladığı durumda, özel sağlık kuruluşu 500 TL’lik Sağlık Uygulama Tebliği fiyatını SGK’ya, 500 TL’lik fark ücreti de sigorta şirketine fatura edecektir. Böylelikle sigortalıya herhangi bir ek fatura çıkmayacaktır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SSK’lılar ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için yapılan ve sigortalıların anlaşmalı özel hastanelerde göreceği yatarak veya ayakta tedaviler sonrasında kişiye yansıtılacak olan ilave ücretleri karşılayan sigorta türüdür.