Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular Görsel

Trafik poliçemden arabamdaki hasarları karşılayabilir miyim?

Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdiğimiz bedeni ve maddi zararları karşılar.

Trafik poliçesi, kendi aracınızdaki hasarı karşılamaz kendi aracınızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko'dur.

Zorunlu trafik sigortasının teminatları nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı?

Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz edeni zararların içerinde tedavi masrafları da karşılanır.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Kasko poliçesi içerisinde isteğe bağlı olarak bu teminat alınır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Trafik sigortasında primleri 12.04.2017 tarihinde havuz sistemine geçilmesinden sonra bütün sigorta şirketlerinde üç aşağı beş yukarı aynıdır fakat taksit uygulamaları değişiklik gösterebilir.

Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti. Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim?

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır. Fakat size aracı satan kişinin sigortası ilk 15 gün sizin için geçerlidir sigorta yaptırmazsanız 15. günden sonra sigortasız kalırsınız.

Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır.Satış tarihinden 15  güne kadar eski trafik sigortası yeni alıcıyı korur fakat yeni alıcı kendi adına  bir poliçe tanzim ettirilmesi gerekir.

Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanızı tavsiye ederiz kendi trafik poliçeniz sizin aracınız hasarını karşılamaz. Kasko poliçeniz varsa kaskonuza başvurabilirsiniz kasko poliçeniz yoksa bu teminatı karşılayabilecek bir başka bir sigorta veya kurum maalesef yoktur.

Sağlık sigortası nedir?

Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış  bir sigorta ürünüdür.

Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Sigortalıların özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalıların zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Maddi kaygı yaşamadan

· Dünyanın her yerinde tedavi görme imkânı sağlar

· Hekim seçme özgürlüğü sunar

Sağlık sigortasından kimler faydalanabilir?

Özel Sağlık Sigortasından 65 yaşın alındaki kişiler faydalanabilir.

Sağlık Sigortalarında Teminatlar Nelerdir? Nasıl kullanılırlar?

Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki tür ana tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabilir, kullanılabilir. Fakat ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınır.

Talep edilmedi durumunda doğum ve gebelik ile ilgili rutin kontroller teminatı ek teminat olarak ilave  edilir.

Özel Sağlık Sigortalarında İstisna nedir?

Özel Sağlık Sigortalarında Poliçe başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan risklerin (hastalık/rahatsızlıkların) Sigortacı’nın değerlendirmesi sonucunda poliçe kapsamı dışında bırakılmasına istisna denir.

Anlaşmalı Kurum uygulaması nasıldır?

Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına başvurduğunuz da tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan kurum tarafından şirkete  yapılır. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa sadece katılım payını ödersiniz.

Anlaşmasız Kurum uygulaması nasıldır?

Satın aldığınız ürüne ait anlaşmalı kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurmanız durumunda, aldığınız hizmetin karşılığını öncelikle siz ödersiniz. Gerekli belgeleri sigorta şirketine  ulaştırdıktan sonra poliçe şartlarına ve teminat tablosunda belirtilen limit ve oranlar dahilinde ödeme, banka hesabınıza yapılır.

Yaptığınız tüm sağlık harcamaları sigorta şirketince karşılanır mı?

Aşağıda belirtilen istisnai durumalar dışındaki sağlık harcamaları poliçeden karşılanır.

 1. Sağlık Sigortası Genel Şartları’ nda düzenlenmiş teminat dışı haller,
 2. Poliçe başlangıç tarihinden önce varolan mevcut rahatsızlık/hastalıklarla ilgili (tanı ve/veya tedavi yapılmış olsun veya olmasın) her türlü sağlık gideri,

 

 1. Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi;
 • Doğumsal (konjenital) anomali ve hastalıklar,
 • Genetik hastalıklar ve her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen gebelik takibi hariç),
 • Büyüme ve gelişme bozuklukları,
 • 18 yaşından önceki; kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel,
 • Mevcut sakatlıklar ve komplikasyonları,
 • Her türlü omurga eğrilikleri (kifoz, skolyoz gibi),
 • Keratokonus,
 • Pes Planus, Halluks Valgus,
 • Nazal Septum Deviasyonu, Konka Hastalıkları, Nazal Valv Yetmezliği,
 • Jinekomasti ve
 • Obesite ile ilgili tanı, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri

 

 

Bekleme süresi nedir?

Sağlık sigorta poliçelerinde, bazı hastalık ya da  gebelik/doğum  masraflarının karşılanması için poliçe başladıktan sonra geçmesi gereken süreye bekleme süresi denir.  Bekleme süreleri her şirkette ve poliçede farklıdır ve  Poliçe alınırken bunların incelenmesi sigortalının lehinedir.

Aşağıdaki hastalıklar/rahatsızlıklar ile ilgili tüm tedaviler, komplikasyonlar, ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler, sigorta kapsamına dahil olunduktan 12 ay sonra teminat kapsamına alınır.

 • Safra kesesi ve/veya safra yolları hastalıkları,
 • Her türlü fıtık,
 • Omurga ve disk hastalıkları,
 • Kist dermoid sakral,
 • Ano-rektal hastalıklar (örnek: hemoroid, fissür),
 • Rahim ve yumurtalık hastalıkları,
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları,
 • Burun polipleri,
 • Kafa sinüs hastalıkları,
 • Diz, omuz, kalça, dirsek eklem hastalık ve lezyonları (örnek: menisküs, bağ yaralanmaları ve kondral kırıklar ),
 • Katarakt,
 • Prostat hastalıkları,
 • Her türlü varis,
 • Hidrosel,
 • Böbrek ve üriner sistem taşları,
 • Tiroid bezi hastalıkları

 

Doğum masrafları ne şekilde karşılanır?

 

Poliçede bu teminatın alınması ve bekleme süresinin tamamlanması durumunda, hem doğum hemde gebelik ile ilgili muayene ve rutin kontroller poliçeden karşılanır.

Dikkat edilmesi gereken ve çok önemli bir konu ise; bazı poliçelerde doğum teminatı limitsiz verilirken, rutin kontroller teminatının hiç verilmemesi veya limitli verilmesi durumudur. Tam anlamı ile teminat, faydalı bir şekilde kullanmak isteniliyorsa. Rutin kontrol teminatının da limitsiz olarak poliçede olmasını tavsiye ediyoruz.

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Sigortalının, ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor (operatör, asistan, anestezist gibi), ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaç ve tetkiklere (tahlil, röntgen vb.) ilişkin sağlık giderleri  karşılayan teminattır.

Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

 

Ayakta Tedavi Teminatları Doktor Muayene, İlaç, Röntgen, Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemlerine ait giderleri kapsar.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi ödemeleri kapsamaktadır?

Yatarak Tedavi Giderleri

Ayakta Tedavi Giderleri

Fizik Tedavi Giderleri

Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.

Poliçenin süresi nedir?

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Geçmişten gelen hastalıklarım mevcut, bunlarla ilgili tedavi masraflarımı da ödeyecek misiniz?

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Poliçe primimi ödediğimde makbuz veriyor musunuz? Bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabilir miyim?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Göz tedavisi ve göz ameliyatı poliçe kapsamında mı?

Gözlük, cam, çerçeve, lens masrafları ve bunlarla ile ilgili tüm giderler poliçe teminat kapsamı dışındadır. Göz muayenesi ve poliçe başlangıç tarihinden önce var olmayan SGK’ nın onayladığı göz ameliyatları kapsam içindedir.

Geçmişten gelen hastalıklarım mevcut, bunlarla ilgili tedavi masraflarımı da ödeyecek misiniz?

Sağlık sigorta poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır

Özel Sağlık Sigortasında  estetik cerrahi, kozmetik, diyetisyen gibi tedaviler de kapsam içerisinde mi?

Sağlık sigortaları ve Tamamlayıcı sağlık sigotartalarında  estetik cerrahi, kozmetik ve diyetisyen gibi tedaviler poliçe kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

Fakat  Özel Sağlık Sigortasında   kanser sebebi ile memenin alınması durumunda yapılan meme estetiği teminata dahildir.

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası arasındaki fark nedir?


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası                                                                                                                                        
Özel Sağlık Sigortası

TSS ürününde anlaşmalı kullanılabilecek hastaneler devletin anlaşmalı

olduğu kurumlar ile sınırlıdır.                        

Özel Sağlık sigortasınında  devletle anlaşması olsun olmasın istenilen

hastane veya özel muayenehane hekimi gidilebilir

TSS den faydalanabilmek için  SGK LI veya bağımlısı olmak  gerekir

Özel sağlık sigortasında  herhangi bir sosyal güvence sahibi olunması gerekmez.

TSS   hastane tarafından devletin ödediği ücretin üzerinde hastandan

talep edilen farkları öder                  

Özel Sağlık sigortası çıkan masrafların tamamını karşılar

                                                 

 

Bebeğimi Tek Başına Sağlık Sigortası Yaptırabilir miyim?

Evet ,bebeğinizi tek başına özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hangi aile bireyleri Sağlık Sigortasına dâhil edilecek (Aile olarak yapılması durumunda aile indirim, kazanılarak poliçe daha uygun fiyata yaptırılabilir)

 

Sadece yatarak plan mı yoksa  “ayakta + yatarak” bir plan mı seçilecek. Doğum teminatı eklenilecek mi?

 

Hangi hastalıklarda Bekleme süreleri olduğu hangi hastalıkların istisna olduğu konusu

 

Tercih ettiğiniz plandaki Anlaşmalı Hastaneler dikkat etmeniz önerilir.

Ömür boyu yenileme garantisi nedir?

Sigorta şirketinin kişi sigorta yaptırmaya devam etmek istediği müddetçe sigortalıda çıkacak bütün hastalıkları kabul edip bu hastalıklara sürpirim uygulamadan veya teminattan çıkartmadan ömür boyu yapmayı taahhüt etmesine ömür boyu yenileme garantisi denir.

Küçük Cerrahi müdahale nedir?

Sağlık Hizmet Tarifesine göre 150 birimden küçük olan cerrahi işlemler ve bir cilt kesisi yapılarak uygulanan tedaviler ile cilt kesilerine müdahale, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama, kriyo ve elektrokoter işlemleri ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi işlemlerine, yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, Küçük Cerrahi müdahale denir.

Deviasyon ameliyatını özel sağlık sigortası karşılıyor mu?

Nazal Septum Deviasyonu ve Konka Hastalıkları ile ilgili giderler, kesintisiz 3 tam poliçe yılını tamamlamış ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanmış sigortalılar için karşılanır.

Özel Sağlık Sigortasında kullanılan Tıbbi Malzeme nelerdir?

Sağlık sigorta poliçelerinde bahsi geçen tıbbı malzemeler; vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemelerdir.

Yurtdışı seyahat sigortası diş ile ilgili tedavi giderlerini karşılar mı?

Acil diş tedavi giderleri de 60 €’ya kadar karşılanacaktır.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası kara ve hava ambulans masraflarını karşılar mı?

Sigortalının Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda ambulans veya refakatçi doktor tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla en yakın tıbbi merkeze veya ilk gidilecek tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım bulunmaması durumunda başka bir merkeze nakli için gerekli giderleri karşılanır.

 

 

Avrupa ülkelerinde şirket doktorunun onayı ile gerekli durumlarda hava ambulansı teminatı bulunmaktadır.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası olan kişi seyahati esnasında vefat ederse ne olur?

Sigortalın vefatı halinde, cenazenin defnedilmesi için ev adresine naklini organize edecektir

Rahatsızlık sonucu yurtdışında konaklama süresi uzarsa sigortam masrafları karşılar mı?

Poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı sigortalının yurtdışında kalış süresinin uzaması söz konusu ise uzama sebebinin rahatsızlık sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenmesi şartı ile şirket sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını günlük 200 € ve 5 güne kadar karşılar.

Seyahat sigortasında sigortalın yanına refakatçi olarak bulunacak aile üyelerinin konaklaması sigorta kapsamında karşılanır mı?

Eğer sigortalının 5 günden fazla hastanede kalması gerekiyorsa, bir aile üyesinin yurtdışında hastanenin bulunduğu yerde en fazla 5 güne kadar konaklama masrafları seyahat sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası yaptıran sigortalının vefatı halinde yanındaki aile üyelerinin ülkeye dönüşleri karşılanır mı?

Sigortalının yurtdışında vefatı durumunda, birinci derece aile yakınlarının

İkametgâhlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar.

Evime acil dönmem gerekirse seyahat sigortası masrafları karşılar mı?

Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın nedeniyle oturulmaz hale gelmesi sebebiyle, acilen evine dönmesi gerekirse yurtdışı seyahat sigortası daimi İkametgâha dönüş masraflarını karşılamaktadır.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi esastır.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Devam eder.

Yeni araç satın alındığında, eski poliçeye zeyilname ile yeni araç dahil edilebilir veya eski  kasko poliçesi iptal ettirilip mevcut hasarsızlık indirimi kullanılarak yeni poliçe düzenlenebilir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart  aksesuarlar  teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen  aksesuarlar  değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks,takometre gibi cihazlar, ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. 

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; eşya ve bina için sigorta esas değerinin doğru tespit edilerek poliçenin bu bedeller üzerinden  düzenlenmesidir.

Konut sigortası için bina bedeli hesaplaması yapılırken evinizin satış fiyatını üzerinden değil, yapı tipine göre yeniden inşası için gereken yaklaşık olarak hesaplanmış maliyetler üzerinden değerlendirme yapmak gerekir.

Konut sigortası için eşya bedeli hesaplaması yapılırken göz önüne alınacak önemli konu ise bedellerin eşyaların mevcut ikinci el değerleri üzerinden değil, bu eşyaların tamamen hasar görmesi  durumunda yenilerinin yeniden temin edilmesi için gereken değerin hesaplanarak yazılması gerekir.

Konut sigortasına antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Konut sigortası yaptırken özellik arz eden bu tarz eşyalar ancak sigorta bedelleri, tip ve modelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmesi durumunda konut sigortasına ek sözleşme ile eklenebilir.

Sigortalının ölümü halinde, konut poliçesinin durumu ne olur?

Sigortalının ölümü halinde konut poliçesi için 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir.Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Ev sigortası elektronik eşyalara gelecek zararları karşılar mı?

Eğer sigortanızı yaptırırken eşya teminatı almışsanız  evinizdeki elektronik eşyalar yangın, hırsızlık vb. gibi ana risklere karşı teminat altında olmasının yanında  7 yaşından küçük elektronik cihazlar her türlü arıza,  düşme ve kırılmaya karşı,7 yaşından büyük elektronik cihazlar ise voltaj dalgalanmasından dolayı arızalanmalarına karşı da teminat altında olur.

Ev eşya sigortası nedir?

Ev eşya sigortası nedir ? Konut sigortasınedir ?  Kiracı sigortası nedir ? buna benzer soruların  cevabı  aslında hep aynıdır. Kişiler konut poliçesinin içerisinde isterlerse sadece binalarını, isterlerse sadece dairelerini, isterlerse her ikisini birden sigorta yaptırabilirler.

Eşya sigortası hesaplaması yapılırken nelere dikkat etmek gerekir?

Eşyalarınızı sigorta yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, eşyaların bedelini mümkün olduğu kadar doğru tespit etmek ve eksik sigorta durumuna düşmemek olacaktır.

Tavsiyemiz eşyalarınınız bedelini belirlerken sadece salon takımı bu kadar beyaz eşya bu kadar diye hesaplama yapmak yerine gardıroptaki takım elbiseleri, ayakkabılarınızı, çocuğunuzun oyuncaklarının değerlerini bile hesaplayarak bedeli bu şekilde belirlemeniz olacaktır. Bir yangın durumunda salon takımını yerine koymak kolaydır. Fakat özellikle bayanlar için gardıroptaki eşyaları, ayakkabılıktaki ayakkabılarını yerine koymak çok daha zordur.

Kiracı eşya paket poliçesi nedir?

 

Kiracılar için özel tasarlanmış olan ve düşük primlerle eşyaları birçok riske karşı teminat altına alan poliçe türüdür.

Eşya sigortası televizyon kırılmasını öder mi?

Televizyonunuz 7 yaşından küçükse düşmesi, kırılması, bozulması ve oluşabilecek diğer hasarları eşya sigortanız karşılar.

Kiracılar için ev sigortası yapılması mümkünmündür?

Kiracılar konut içerisindeki eşyalarını sigorta yaptırabilirler.

Kiracı sigortası fiyatları ne kadardır?

Kiracılar için konut sigortası fiyatı  60.000 TL eşya bedeli için yıllık 150 tl dir

Abonelik için deprem sigortası zorunluluğu varımdır?

Elektrik ve su aboneliklerinde dask zorunluluğu vardır. Elektrik İdareleri veya ASKİ ye abone olmaya giderken ev sahibi adına kesilmiş dask poliçenizi yanınızda götürmeniz gerekmektedir.

Konut sigortasındaki kombi bakım hizmeti kapsamı nedir?

Yılda 1 kez ücretsiz kombi bakımı kapsamında, garanti süresi bitmiş çalışır durumdaki kombiye filtre temizliği, yanma beki bakımı ve yanma ayarı yapılır.

Konut sigortasındaki klima bakım hizmeti kapsamı nedir?

Yılda 1 kez ücretsiz klima bakımı kapsamında, garanti süresi bitmiş çalışır durumdaki klimaya filtre temizliği, ısıtma ve soğutma işlemini yapabilme kabiliyeti ölçümü yapılır.

Konut sigortasında misafirlere ait eşyalara gelecek zararlar ödenir mi?

Poliçe ile sigortalı konutta geçici olarak bulunabilecek misafirlerin/3. şahısların şahsi eşyaları, poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde olay başına ve yıllık toplam 1.000.-TL limit ile teminat altına alınmıştır.

Konut sigortası yaptırsam müşterek kullanım alanlarında sigorta kapsamında olur mu?

Eğer konutunuzu sigorta ettirseniz sadece konutu ve içerisindeki eşyalarınızı değil oturduğunuz site veya apartmandaki  merdiven, merdiven boşlukları, asansör boşlukları ve makineleri, kazan dairesi ve makineleri, bina içinde kat maliklerine ait olan kısımlar dışında kalan holler, sahanlıklar, garaj ve bahçıvan eklentileri bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar, çatı malzemeleri, bacalar, su olukları, temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi ortak kullanım alanlarını poliçe kapsamındaki tüm rizikolara karşı hisseniz oranında teminat altına alınmış olursunuz.

Konut sigortası neleri kapsar?

Yangın, Dahili Su, Fırtına, Kara-Deniz-Hava Taşıtları Çarpması, Duman, Sel ve Su Baskını, GLKHH-KNH ve Terör, Kar Ağırlığı ve Yer Kayması nedeniyle meydana gelebilecek zararlalar kapsamasının yanında Cam Kırılmasından, Elektronik Cihazların Kırılması, Bozulması, Çilingir hizmeti gibi birçok ek teminat ve fırsatları da kapsamaktadır.

Konut sigortasında izolasyon zayıflığı ve derz eksikliği nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar teminata dahil midir?

Konut paket sigorta poliçesinde izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar, derz eksikliği sebebiyle komşu bina ve dairelerden sızan su neticesinde teminat kapsamındaki sigortalı değerlerin maruz kalacağı fiziki ve doğrudan zararlar ile sigortalının ikamet ettiği sigorta konusu ikametgâhtaki derz eksikliği nedeniyle komşu bina ve dairelere sızan su neticesi komşuların maruz kaldığı fiziki ve doğrudan zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme sonucu sıva veya boya kabarmaları ve benzeri nedenlerden iç dekorasyonda meydana gelebilecek zararlar, (dış cephe hasarları ile dış cepheye bakan pencere ve kapılarda oluşan hasarlar hariç olmak üzere) boya, badana ve onarım masrafları teminata dahildir.

Konut poliçesinde kapkaç hırsızlık teminatı nedir?

Sigortalı veya birlikte yaşadığı aile bireylerine karşı sigortalı konut dışında 3. kişiler tarafından gerçekleştirilecek gasp veya kapkaç sonucu sigortalının üzerinde ve yanında bulunan kişisel eşyalar ile para ile ölçülebilir kıymetlerin çalınması veya hasara uğramasından doğan maddi zararlar teminat kapsamındadır. Kapkaç veya Gasp sigortalının elinde veya üzerinde bulunan eşyasının zor kullanılarak çekilip alınmasıdır. Kapkaç veya Gasp sonucunda zayi olacak geçerliliği olan ehliyet, nüfus hüviyet cüzdanı ve benzeri belgeleri yeniden çıkartabilmek için yapılacak masraflar, belgelendirilmek kaydıyla teminata dahildir.

Konut sigortası yaptırdığımda evimde yangın çıkarsa evimdeki eşya değeri nasıl belirlenir?

Eşyaların sigorta bedeli, poliçenin yapıldığı tarihte yenilerinin tedarik edilmesi için ödenecek bedeldir. Eşyalarda meydana gelecek hasarlarla ilgili tazminat hesabında eskime, aşınma ve kullanmadan doğan eksilme ve yıpranmalar için indirim yapılmaksızın hasarın oluş tarihindeki maliyetler üzerinden ödeme yapılır.

Konut sigortasında güneş enerjisine rüzgârdan gelecek zararlar ödenir mi?

Fırtına sebebiyle; uydu antenleri, güneş kollektörleri ya da klima cihazının dış ünitelerinde meydana gelebilecek hasarlar teminata dahildir.

Konutumda yangın çıkarsa geçici ikamet edeceğim konutun kira masrafı karşılanır mı?

Poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi neticesinde (Doğal afetler hariç olmak üzere) sigortalı binanın oturulamaz hale gelmiş olması nedeni ile binanın tamiri veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti (bu müddet hasar tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır) aşmamak kaydı ile binanın maliki sıfatı ile yapmak zorunda kaldığı alternatif ikametgâha ilişkin masraflar Bina ve Eşya Yangın Sigorta Bedellerinin % 10 unu aşmamak şartı ile karşılanır.

TV kırılırsa Konut sigortası kapsamında ödenir mi?

Video kamera, fotoğraf makinası, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, sigortalı konutta bulunabilecek sabitlenmiş eşyaların ve ev eşyaları arasında bulunabilecek radyo, video, dvd, vcd, müzik seti vb. cihazların kazaen kırılması olay başına ve yıllık toplam 2.000.-TL. İle teminata dahildir.

Konut sigortası yardım kapsamında hangi hizmetlerden kaç kez faydalanabilirim?

Su Tesisatı Hizmeti 450.-TL x 3 kez,

Elektrik Tesisatı Hizmeti 450.-TL x 3 kez,

Çilingir Hizmeti 450.-TL x 3 kez,

Cam İşleri Hizmeti 450.-TL x 3 kez,

Konutta Mahsur Kalanların Kurtarılması 1.250.-TL,

Otelde Konaklama azami 2 gece,

Konutun Korunması ve Gözetimi en fazla 3 gün,

Konut sigortası yaptırmanız durumunda AVANTAJLI EK HİZMETLER DİŞ TASARRUF PLANI Hizmet ağı içerisinde yer alan hekim ve kliniklerde yılda 1 kez diş taşı temizliği, tek diş röntgen filmi(Periapikal) ve diş hekim muayenesi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

KONUT SİGORTASI MOBİLYA MİNİ ONARIMI Mobilya, koltuk, kanepe, dolap, masa, komodin, büfe, kapı, pencere vs. üzerindeki masif ahşap, ahşap kaplama ve folyo lamine kaplama yüzeyler üzerindeki 3cm çap büyüklüğe ve azami 1cm derinliğe kadar vuruk, kopuk, yanık ve delikler, 10cm uzunluğa kadar çiziklerdeki hasarlı görüntünün azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi

SERT ZEMİN MİNİ ONARIMI a)Ahşap ve Laminant Parkeler üzerindeki; 3cm çap büyüklüğe ve azami 1cm derinliğe kadar vuruk, kırık, yanık ve delikler, 10cm uzunluğa kadar çiziklerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi b)Mermer, Granit, Traverten malzemeler üzerindeki; 3cm çap büyüklüğe ve 1cm derinliğe kadar göçük, kopuk ve deliklerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi

DÖŞEME VE HALI MİNİ ONARIMI a)Deri ve Vinil döşeme kanepe, koltuk, sandalye, büfe vs. eşyalar üzerindeki 3cm çap büyüklüğe kadar yırtık, çatlak ve çiziklerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi b)Makine Halı ve kilimler üzerindeki 1 cm çap büyüklüğe kadar sigara yanıklarının azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi

LEKE ÇIKARMA Döşeme kumaşları ve halılar üzerindeki, 3cm çap büyüklüğe kadar lekelerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi

Konut sigortası cam kırılmasını öder mi?

Sigortalı konutun dış cephe camları, kapı camları ve aynalar, mobilya cam ve aynaları, cam sehpa, vitrin camları, duşakabin ve balkon camları ( mika, fiber ve polikarbon camlar dahil) Cam Kırılması Sigortası Genel şartları hükümleri doğrultusunda  teminata dahildir.

Konut sigortası konutumda bulunan elektrikli ve elektronik cihazlara gelecek zararları karşılar mı?

Sigortalı konutta bulunabilecek, 7 yaşından küçük olmaları kaydıyla, televizyon, buzdolabı, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri, klima ve masaüstü bilgisayarlar ve benzeri elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşabilecek her türlü ani ve beklenmedik sebepli fiziksel hasarlar ve arızalar elektronik cihaz sigortası genel şartları çerçevesinde teminat altındadır.

 7 yaşından büyük elektrikli ve elektronik cihazlar ise atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik akımının konutta bulunacak sigortalı elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararlar poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahil edilmiştir.

Konut Sigortası buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasını öder mi?

Elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde söz konusu mahalde bulunan buzdolabı ve/veya derin dondurucuların hasarlanarak çalışmaması sebebiyle; buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması konut sigortası teminatı altınadır.

Konut sigortasında komşulara karşı olan sorumluluklarını karşılar mı?

Ev sahibi veya kiracı olarak bulunulan konutlarda, yangın, dahili su ve duman kapsamına giren bir olay sonucunda komşu bina veya konut veya eşyalarda meydana gelecek zararlar dolayısıyla maruz kalınabilecek komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar Komşulara Karşı Mali Sorumluluk teminatından karşılanır.

Konut sigortası ev sahibi sebebi ile kiracıya gelecek zararları karşılar mı?

Sigortalı mal sahibi ise yangın, dahili su ve duman kapsamına giren bir olay nedeniyle kiracıya karşı yasal sorumlulukları ev sahibi mali sorumluk teminatı kapsamında karşılanır.

Kiracılar konut sigortası yaptırırsa kiracı tarafından konuta verilecek zararlar ödenir mi?

Sigortalı kiracı ise, kiracının poliçe üzerinde belirtilen yangın, dahili su ve duman kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan konutta meydana gelen zararlar sebebiyle ev sahibine karşı doğan yasal sorumlulukları Kiracı Mali Sorumluluk teminatı kapsamında karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SSK’lılar ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için yapılan ve sigortalıların anlaşmalı özel hastanelerde göreceği yatarak veya ayakta tedaviler sonrasında kişiye yansıtılacak olan ilave ücretleri karşılayan sigorta türüdür.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ne amaçlanmaktadır?

TSS‘nin amacı sosyal güvenceye sahip genel sağlık sigortalılarının SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında  olduğu tedavilerinde SGK’nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarın üzerine kalan kısmını tamamlayıp , aradaki ücret farkını ödeyerek  sigortalıların üzerindeki bu bu yükü kaldırmaktır.

 

Örneğin; özel sağlık kuruluşunun 1000 TL talep ettiği bir tıbbi müdahalenin 500 TL’sini SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşıladığı durumda, özel sağlık kuruluşu 500 TL’lik Sağlık Uygulama Tebliği fiyatını SGK’ya, 500 TL’lik fark ücreti de sigorta şirketine fatura edecektir. Böylelikle sigortalıya herhangi bir ek fatura çıkmayacaktır.

TSS poliçesini kimler satın alabilir?

0- 55 yaş arasında SGK’lı ve SGK’lıdan yararlanan eş ve çocukları için poliçe yapılabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortam ile hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

SGK kapsamında  ayakta tedavilerde  ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.

Sağlık sigorta poliçelerinin süresi nedir?

Sağlık sigorta poliçelerinin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Sağlık sigortası primimi ödediğimde makbuz veriyor musunuz? Bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabilir miyim?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve  bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında göz tedavisi ve göz ameliyatı poliçe kapsamında mı?

Göz muayenesi ve SGK'nın onayladığı göz ameliyatları Tamamlayıcı  Sağlık Sigortası kapsam içindedir. Gözlük, cam, çerçeve, lens masrafları poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Hamileyken doğum sigortası yapılır mı?

Evet, hamilelik başladıktan sonra doğum ile ilgili rutin kontrolleri ve doğum masraflarını karşılayan sigorta yaptırabilirsiniz.

Hamilelik sigortası ne zaman yapılmalı?

Yapıldığı tarihten sonra gebelik sırasındaki rutin kontrol ve doğumu kapsayan sağlık sigorta poliçesi için 

5 ay sonra hamilelik ve doğum ile ilgili masrafları karşılayan

12 ay sonra hamilelik ve doğum ile ilgili masrafları karşılayan

18 ay  sonra hamilelik ve doğum ile ilgili masrafları karşılayan sağlık sigortaları olduğu gibi

Kullanımına hemen başlayabileceğiniz bekleme süresiz doğum sigortasıda bulunmaktadır.

Hamilelik sigortası fiyatları ne kadardır?

Liv Hospital hastanesinde doğumu kapsayan hamilelik sigortası fiyatı kişinin yaşına göre 5.000 TL ile 5.500 TL arasındadır

İki can hamilelik sigortası liv Hospital doğum paketi ile aynı mı?

İki can hamilelik sigortası liv Hospital doğum paketinden hem daha ucuz hem de daha kapsamlıdır.

Liv Hospital doğum paketi ve Medical Park doğum paketinde sadece doğumu karşılarken iki can hamilelik poliçesinde gebelik sırasındaki rutin kontrolleri kapsadığı gibi, psikolojik danışmanlıktan diyetisyen hizmetine kadar birçok ek teminat mevcuttur.

Hamilelik sigortası yaptıranlar poliçeyi bekleme süresi olmadan hemen kullanabilirler mi?

Evet. Hamilelik sigortası yaptıranlar poliçeyi bekleme süresi olmadan hemen kullanmaya başlayabilirler.

Hamilelik sigortası fiyatları ile ilgili   sitemizdeki  canlı destek modülü üzerinden veya    (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak  bilgi alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyat hesaplaması nasıl yapılır?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primleri yaş, cinsiyet ve ikamet ettiğiniz şehire göre belirlenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları ile ilgili   sitemizdeki  canlı destek modülü üzerinden veya    (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak  bilgi alabilirsiniz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğumu karşılar mı?

Evet karşılar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırken doğum teminatının eklemesi durumunda gebelik ile ilgili rutin kontroller ve doğum masrafları sigorta kapsamında karşılanır. Doğum teminatı eklenmiş Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teklifi için (0312) 473 78 78 numaralı danışma hattımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ikamet edilen il dışındaki hastanelerde de geçerli midir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, tüm Türkiye’deki anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde geçerli mi?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmayan kurumlarda geçerli değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilaç alınabilir mi?

İlaç harcamaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hastanede provizyon nasıl alınır?

Sigortalı hastaneye gittiğinde, bankodaki görevliye kimlik numarasını vermesi provizyon işlemleri için yeterlidir. Ayakta tedavi farkları için hastane sistem üzerinden hemen provizyon alınır. Fakat planlı yatışlarda, 1 gün öncesinden provizyon alınması uygundur

SGK anlaşması olmayan bir doktora gidilirse Tamamlayıcı Sağlık Sigortası masrafları öder mi?

Hayır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece anlaşalı kurumlarda geçerlidir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortama yeni doğan bebeğimi eklettirebilir miyim?

Bebeğiniz 15 günlük olduğunda sigortanıza eklettirebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık sigortasını aile olarak yaptırırsam indirim olur mu?

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçenize aile bireyleriniz dâhil ettiğiniz takdirde %5-10 arasında aile indirimi kazanabilirsiniz.

Bağ-Kur borcum var Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını kullanabilir miyim?

Bağ-Kur borcunuz olduğunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını da kullanamazsınız. 

Çalıştığım işte çıkarıldım, Tamamlayıcı Sağlık Sigortamı kullanmaya devam edebilir miyim?

Çalıştığınız işten çıkarılmanız durumunda, işsizlik maaşı aldığınız süre boyunca SGK’nız aktif olacaktır

Çalıştığım İşyerinden ayrılacağım, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını kullanmaya devam edebilir miyim?

Çalıştığınız iş yerinden kendi isteğiniz üzere ayrılmanız durumunda, SGK’nız belli bir süre devam eder. SGK’nızın devam etme süresi ise SGK’ya ödediğiniz primlerin gün sayısına göre değişiklik gösterir..

Yabancı uyruklu kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir mi?

Türkiye de çalışan ve SGK’dan faydalanabilen yabancı uyruklu kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından da faydalanabilir.

Emekliler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir mi?

Evet. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan herkes Tamamlayıcı sağlık Sigortası yaptırabilir.

Sağlık Sigortası Gebelik Rutin Kontroller Teminatı nedir?

Sağlık Sigortalarında hamilelik başladıktan doğuma kadar olan süreçte gebelikle ilgili doktor muayene giderleri ve gebelik esnasında yapılan test ve tetkileri karşılayan teminata Gebelik Rutin Kontroller teminatı denir.

Ferdi Kaza Sigortası Verilen Teminatlar Nelerdir?

 1. Kazaen Yaşam Kaybı: Yaşam kaybı sonucu sigortalının ailesi güvence altına alınıyor.
 2. Kazaen Sürekli Sakatlık: Kalıcı sakatlık durumlarında sigortalının kendisi tazminata hak kazanıyor.
 3. Kazaen Tedavi Masrafları: Kaza sonucu sigortalının maruz kaldığı bedensel yaralanmaların tedavisi ile ilgili gerekli tedavi masrafları ödenir.

 

Ferdi Kaza Sigortası Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigorta 18 – 65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

Ferdi Kaza Sigortası İstisna Olan Meslekler Nelerdir?

Maden işçileri, inşaat işçileri, tersanede çalışanlar, profesyonel sporcular.

Ferdi Kaza Sigortası, Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

 1. Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalıklar,
 2. Nükleer rizikolar,
 3. Sel
 4. Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan.
 5. Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,
 6. Önceden poliçede belirtilmedikçe motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 7. Açık deniz balıkçılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 8. Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,
 9. Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindendir.
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak.

 

Ferdi Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde mi Geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe geçerli olacaktır.

Kaza Sayılamayacak Haller Nelerdir?

 1. Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
 2. Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde, donma ve güneş çarpması,
 3. Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
 4. Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
 5. Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

Ferdi Kaza Sigortası hangi yaralanmaların tedavisini ödüyor?

Gözden dişe kadar kaza sonucu oluşabilecek tüm bedensel yaralanmaların tedavisi ödenir.

Hayat sigortası primleri Nasıl Ödenir?

Hayat sigortasu Primlerinizi peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık 4 veya 8 eşit taksit halinde de ödeyebilirsiniz.

Ayrıca; teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD veya EURO'ya endeksli olarak seçilebilirsiniz.

Hayat Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

Hayat sigortasının en büyük avantajı vefat etmeniz durumunda geride bırakacağınız ailenizi açıkta bırakmadığınız ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilene kadar maddi bir destek bırakmanın vicdani rahatlığı olacaktır.

 

Hayat sigortasının bir diğer avantajı ise hayat sigortası yaptırırken içinde kanser ve kritik hastalıklar teminatı alınması durumunda vefat  olmadan tazminat alınarak alınan bu parayı kendi tedaviniz için kullanabilirsiniz.

 

Bunların dışında Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.

Poliçeyi yenileme avantajı: Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma ile Kanser Koruma ve Kritik Hastalıklar teminatının olduğu Esnek Planları için poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise 10 yıl boyunca herhangi bir risk değerlendirmesine maruz kalmaksızın poliçelinizi yenileyebilirsiniz.

Geniş sigortalılık süresi: 18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir. Sigortalı dilerse poliçeyi 75 yaşına kadar almaya devam edebilir.

Yıllık Hayat Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Hayat Sigortası Primi   yaş, cinsiyet, meslek  ve  teminat tutarına göre hesaplanmaktadır.

Hayat sigortası yaptıran kişinin vefat etmesi durumunda mirasçıları Veraset ve İntikal Vergisi öder mi?

Hayat sigorta poliçesi yaptıran kişinin vefat etmesi sonucu mirasçılarına yapılacak olan tazminat ödemeleri, terekeye dahil edilerek Veraset ve İntikal Vergisi hesaplaması yapılır?

Hayat sigortası yaptıran kişi lehtar olarak mirasçı olmayan üçüncü bir kişiyi gösterilmiş ise vefat etmesi durumunda Veraset ve İntikal Vergisi nasıl hesaplanır?

Hayat sigortasında lehtar olarak mirasçı olmayan üçüncü bir şahıs gösterilmiş ise lehtara ödenecek tazminat ivazsız iktisap olarak vergiye tabi olacaktır.

Hayat sigortası tazminat ödemesi yapılırken hesaplanacak olan Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi nasıldır?

 

Hayat sigortası tazminat ödemesi yapılırken hesaplanacak olan Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi aşağıdaki gibidir.

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 130.000 YTL için

%1

%10

Sonra gelen 280.000 YTL için

%3

%15

Sonra gelen 600.000 YTL için

%5

%20

Sonra gelen 1.200.000 YTL için

%7

%25

Bireysel emeklik yaptıran kişinin vefat etmesi durumunda mirasçıları veraset ve intikal vergisi öder mi?

Birikimli Hayat sigorta poliçesi veya Bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişinin vefat etmesi durumunda Veraset ve İntikal Vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanarak ödenir.

-Mirasçılara ödenen birikim tutarının terekeye dahil edilerek,

-Lehtar olarak mirasçı olmayan üçüncü bir kişiyi tayin edilmişse ödenecek birikim tutarı ivazsız iktisap olarak hesaplanır.

İntihar durumunda hayat sigortası ödeme yapar mı?

Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

Hayat sigortaları yurtdışında geçerlimidir?

Hayat sigortaları dünyanın her yerinde geçerlidir

Montaj Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri nelerdir?

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

Montaj Sigortası nasıl yapılır?

Size en yakın acentemize uğrayarak, soru formumuzu doldurmanızı ve montaj sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları, vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

Montaj Sigortası (EAR) ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

Şantiye sahasına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. EAR Sigortalarında ayrıca 4 haftalık test tecrübe devresi teminata dahildir.

Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer sigortalının görevlendirdiği kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; o halde geçici kabul yapılır. Bu arada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

Montaj Sigortası'nda sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

Montaj sigortalarında sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

 

Montaj Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar

Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları

Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar

Fırtına

Deprem

Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi

Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs

İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)

İşletme kazaları

Montaj Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

Üçüncü şahıs mali mesuliyet

İnşaat/montaj iş makineleri

Enkaz kaldırma

Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları

Uzatılmış bakım devresi

Montaj Sigortaları'nda teminata girmeyen riskler nelerdir?

İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar

İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)

Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar

Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar

Montaj Sigortaları'nda yenileme olur mu?

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

Montaj Sigortaları'nda test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.